Hamilton County to celebrate centennial of courthouse