Video: Kia makes big impact on West Point, Ga.

Video: Kia makes big impact on West Point, Ga.


Loading...